Despre Asociație

Asociaţia Română pentru Copii Dislexici

Asociaţia Română pentru Copii Dislexici a fost înfiinţată în anul 2002 de către părinţi şi cadre didactice (psihologi, logopezi, profesori, învăţători), având următoarele obiective:

 • popularizarea şi conştientizarea existenţei reale în România a fenomenului TSI şi a cunoştinţelor legate de aceasta;
 • popularizarea metodelor adecvate de tratare;
 • asigurarea drepturilor de educaţie adecvată a copiilor dislexici, similare celor din ţările europene
 • implementarea metodelor inovative de tratare;
 • acordare de sprijin copiilor dislexici şi familiilor acestora;
 • formarea cadrelor didactice;
 • asigurarea şanselor egale pentru copiii dislexici în învăţământ şi în societate.

Printre activităţile Asociaţiei se numără:

 • lobby pentru asigurarea educaţiei adecvate şi pentru egalizarea de şanse (Legea 6/2016, Ordinul 3124/2017, Procedură egalizare de şanse Evaluare naţională cl a VIII-a şi Bacalaureat anul şcolar 2018-2019)
 • derularea diferitelor proiecte de popularizare, conştientizare şi sensibilizare
 • consiliere, informaţii pentru părinţi şi cadre didactice
 • elaborare de cărţi de specialitate
 • organizarea diferitelor cursuri de formare, seminarii, workshopuri, conferinţe
 • supervizare
 • participări şi prezentări la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale
 • schimburi de experienţă