Contact

Preşedinte: Bartók Éva – logoped

Asociaţia Română pentru Copii Dislexici 

str. Gh. Doja nr.9 
540015 Tîrgu Mureş 
E-mail: copiidislexici@yahoo.com

http://www.copiidislexici.ro

Donează 2% din impozit: 
Asociaţia Română pentru Copii Dislexici 
Codul de identificare fiscală: 14634660
Cont bancar: RO21RNCB0188034963500001
BCR Mureş