Ce este TSI?

CE ESTE TSI?

Putem vorbi de tulburări specifice de învăţare (TSI) în cazul acelor copii la care rezultatele obţinute la citit-scris sau socotit rămân mult sub rezultatele aşteptate, raportate la nivelul capacităţilor intelectuale şi la efortul depus pentru învăţare.

Tulburarea specifică de învăţare poate apărea la orice nivel de inteligenţă, chiar şi la un nivel de inteligenţă superioară. Nu se explică prin lipsa exersării, lipsă de motivare, factori emoţionali sau slaba pregătire a profesorilor. Nu depinde de naţionalitate sau de nivelul socio-cultural al familiilor.

Are la bază o disfuncţie neurologică, dar este influenţată în unele cazuri şi de ereditate.

Formele tulburărilor specifice de învăţare:

Dislexia = tulburare de citire (citire lentă, cu greşeli, dificultăţi în înţelegerea textului citit)
Disgrafia/Disortografia = tulburare de scriere (scriere urâtă, cu greşeli, greşeli de ortografie)
Discalculia = tulburare de calcul

Conform datelor statistice la nivel mondial, se constată că din numărul total de copii un procent de 7-10% prezintă tulburări specifice de învăţare, iar procentul cazurilor grave este de 3-5%.

Tulburarea specifică de învăţare nu este o boală, ci o modalitate specială de prelucrare a informaţiei, datorată dezvoltării şi funcţionării diferite de normal a sistemului nervos central.

Disfuncţia neurologică poate fi cauzată de factori nocivi din timpul sarcinii, naşterea prematură, complicaţiile în timpul naşterii sau diferite traume şi boli care afectează sistemul nervos central în perioada copilăriei mici. Aceste afecţiuni minime ale creierului pot provoca tulburări la nivelul limbajului, motricităţii, echilibrului, schemei corporale, orientării în spaţiu şi timp, atenţiei, percepţiei vizuale, auditive şi tactile, memoriei precum şi în prelucrarea secvenţială a informaţiei. Dezvoltarea deficitară a acestor capacităţi poate apărea în diferite stadii de gravitate sau combinaţii şi constituie baza formării tulburărilor specifice de învăţare, perturbând procesul de însuşire a abilităţilor de scris-citit şi a celor matematice. Fiecare copil cu TSI este diferit, cu simptome diferite şi trebuie susţinut să se dezvolte într-un mod personalizat.

Deşi tulburările specifice de învăţare NU se pot vindeca, dislexia, netratată în mod adecvat, poate avea urmări grave în ceea ce priveşte dezvoltarea emoţională, conducând la tulburări în dezvoltarea personalităţii şi dificultăţi de integrare socială.